Trà Ngọc Hằng: Trà Ngọc Hằng diện mốt giấu quần trên phố Seoul