tổng thống Trump: Nội bộ đội ngũ Tổng thống Trump ngầm rạn nứt