tổng thống Trump: Lao xe vào Nhà Trắng nhận tổng thống là hôn phu