Tổng thống Obama: Đảng Dân chủ Mỹ 'cầu cứu' ông Obama