Tổng thống Mỹ: Con trai cả Tổng thống Trump ra điều trần trước Thượng viện Mỹ
<