Tổng thống Mỹ: Trump để ngỏ khả năng Mỹ quay trở lại TPP