tổng thống: Vừa đổ xăng xong, nam thanh niên bị xe rác tông chết