tổng thống: Tổng thống Trump khen lãnh đạo Kim 'cởi mở' và 'đáng kính'