tổng thống: Khối tài sản tỷ USD của 'tổng thống nghèo nhất thế giới'