tổng thống: 2 xe máy tông trực diện, 5 người thương vong