tội ác: Hoàng Bách: Tôi đau lòng khi bị hỏi ‘Anh còn đi hát không?’
<