Toà nhà cao thứ 3 Sài Gòn: Sau khi bị siết nợ, tòa nhà cao thứ 3 Sài Gòn vẫn chưa thể đấu giá