tình dục: Sinh ra không có âm đạo, cô gái phải tập máy giãn nở mỗi ngày để được làm 'chuyện ấy'