Tìm kiếm nạn nhân: Hơn 50 người 'ngụp lặn' trong biển bùn tìm 5 nạn nhân mất tích