Thủy quái: “Thủy quái” nặng hơn 1 tạ được đưa từ vịnh Thái Lan về Hà Nội