Thùy Dương: Xuân Lan bất ngờ 'ra tòa' làm chứng cho vụ 'tố' nhau của đôi bạn thân làng mẫu