thương chồng: Mâu thuẫn, vợ dùng dao đâm vào ngực chồng gây trọng thương