thuê đất: Ronaldo nói thông tin vụ trốn thuế là bịa đặt