Thực phẩm bẩn: Lòng trắng nhờ oxy già, dấm chua từ axit: Đầu độc miếng ăn