Thực phẩm bẩn: Vụ 100% bột ớt chứa chất gây ung thư: Cuộc kiểm tra hé lộ điều bất ngờ