thư xin lỗi công khai: Xuân Trường công khai xin lỗi người hâm mộ: Làm người nổi tiếng đâu có dễ