Thủ tướng: Thủ tướng bổ nhiệm 2 Phó tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam