Thứ trưởng Giao thông: Grab 'thâu tóm' Uber, Thứ trưởng Giao thông nói gì?