Thứ trưởng Giao thông: Bộ Giao thông nghiên cứu hướng tuyến đường sắt tốc độ cao