Thứ trưởng Giao thông: Tổng Thư ký Quốc hội lý giải vì sao không chất vấn 2 Bộ trưởng Y tế, Giao thông