thông báo: Tình báo Mỹ gọi TT Duterte là 'mối nguy cho dân chủ'