thông báo: Bão tuyết càn quét châu Âu, giao thông hỗn loạn 'như chiến sự'