thời trang: Bùi Tiến Dũng bật khóc khi được hỏi về những lời bình luận ác ý