thời tiết: Dự báo thời tiết 24/3: Miền Bắc có nơi nắng 30 độ