thịt heo rớt giá: Tháng cô hồn giá heo lại rớt thê thảm

  • Tháng cô hồn giá heo lại rớt thê thảm

    Tháng cô hồn giá heo lại rớt thê thảm

    Sau thời gian ổn định, giá heo ở tỉnh Đồng Nai lại rớt xuống thê thảm với nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó, tháng 7 âm lịch, nhiều người ăn chay cũng ảnh hưởng đến giá heo trên thị trường.

  • Giá heo hơi đột ngột giảm sau khi tăng nhanh

    Giá heo hơi đột ngột giảm sau khi tăng nhanh

    Sau khi tăng nhanh, giá heo hơi ở Đồng Nai đột ngột giảm đến 8.000 đồng/kg. Ở giá này, nông dân có lãi song họ vẫn lo lắng vì thị trường liên tục biến động.