Thiệt hại do mưa lũ: 22 người chết, gần 460 tỷ đồng thiệt hại do mưa lũ