thị trường vàng: Giá vàng hôm nay 12/12: Lặng im dưới đáy 200 ngày
<