Thí sinh: Để vùng kín không bị viêm nhiễm thì ngay sau khi tắm bạn cần làm ngay việc này