thẻ phóng viên: Ca bệnh hiếm gặp tại Việt Nam: Cơ thể căng phồng như quả bóng bay