The Face: Chưa đến hè mà hot girl Việt đã sexy hết cỡ với bikini rồi!