The Face: 'The Face Vietnam 2018' là phiên bản đầu tiên có cả nam và nữ!