thầy giáo lên tiếng: Xuất hiện thông tin thầy giáo dạy Văn quấy rồi tình dục nam sinh ở Sài Gòn, Hiệu trưởng lên tiếng