thanh toán di động: Thanh toán di động là cú hích cho giao dịch phi tiền mặt ở Việt Nam