Thanh niên ngáo đá: Thanh niên đập vỡ cửa kính ô tô và xô xát đổ máu ở Trần Duy Hưng là bệnh nhân tâm thần