Thanh niên ngáo đá: Nam thanh niên ngáo đá tưởng bị truy sát, leo lên trần nhà cố thủ