Thanh niên ngáo đá: Thanh niên 'quậy' trên nóc chùa dương tính với ma túy