Thanh Hà: Trường Giang thừa nhận làm MC tệ khi mắc lỗi đọc sai tên, đùa kém vui