Thanh Hà: Chúng Huyền Thanh đã hạ sinh con trai đầu lòng bằng phương pháp sinh mổ