thắng chập: ĐBQH: Đề nghị mức án 30-36 tháng tù treo cho Hoàng Công Lương là 'không chấp nhận được'