thắng chập: Dùng đội hình chắp vá, SLNA thua đau đội bóng Indonesia