Team Hoàng Thùy: Minh Tú loại thí sinh team Hoàng Thuỳ để sửa sai cho Lan Khuê