taxi: Tàu hỏa tông taxi văng xa 15m, tài xế thiệt mạng tại chỗ