tàu tấn công nhanh: BPS-500 phối hợp tác chiến cùng Molniya 1241.RE và Gepard 3.9