tàu Molniya: Đọ thông số tàu tên lửa 500 tấn Mỹ với Molniya