Tàu chiến Mỹ: Mỹ sẽ có siêu tên lửa dọa tiêu diệt tàu Nga
<