tăng T-90: Đã xác định danh tính nạn nhân nghi bị giết hại, phi tang thi thể trong bao tải