tăng T-90: Phút cuối tiễn biệt diễn viên Nguyễn Hoàng trong ngày mưa bão