tăng T-72AMT: Phút cuối tiễn biệt diễn viên Nguyễn Hoàng trong ngày mưa bão