tâm thư: Cận cảnh những lô đất vàng bỏ hoang giữa trung tâm Hà Nội