tài năng trẻ: 9X Việt lập kỳ tích gọi vốn 52 triệu USD tiền mã hóa, lọt top 10 thế giới
<