Tai nạn giao thông: Xe 'điên' tông chết 2 nữ sinh rồi bỏ chạy ở Hải Phòng: Lái xe khai gì?