tai nạn: Video: Hiện trường vụ tai nạn, những gì xảy ra trước mắt khiến tất cả "lạnh gáy"