Tắc đường: Video: Màn truy đuổi trộm chó bằng ô tô kịch tính trên đường phố Việt Nam