Tắc đường: Người SG như 'hóa điên' vì kẹt xe tại công trình cầu vượt trước giờ G