sương mù: 19 ôtô đâm liên hoàn ở Hoà Bình do sương mù