súng tự chế: Dùng súng bắn, 1 'cẩu tặc' bị người dân đánh tử vong