súng tự chế: Bị cảnh sát phát hiện, thanh niên nói mang 2 khẩu súng tự chế đi săn