Sùi mào gà: Chữa sùi mào gà, bác sĩ Trung Quốc bị đình chỉ