sử học: Giảng viên đại học bị đánh hội đồng vì 'tông xe rồi bỏ chạy'