Sơ yếu lý lịch: Cha không dám gửi sơ yếu lý lịch vì bị phê xấu, con gái phải nghỉ việc