số hóa: Những con số trong vụ án đánh bạc liên quan cựu Cục trưởng C50

  • Những con số trong vụ án đánh bạc liên quan cựu Cục trưởng C50

    Những con số trong vụ án đánh bạc liên quan cựu Cục trưởng C50

    18.000 tỷ được 42 triệu tài khoản ném vào cờ bạc, Phan Sào Nam và đồng phạm thu lợi gần 2.800 tỷ là những con số liên quan đường dây đánh bạc được cựu Cục trưởng C50 tiếp tay.

  • Điều tra số tiền đánh bạc 'chảy' qua các nhà mạng

    Điều tra số tiền đánh bạc 'chảy' qua các nhà mạng

    “Gần như chắc chắn, dấu hiệu thu lời của một số nhà mạng điện thoại đã được xem xét. Nguồn lợi nhuận này có thể bị thu hồi sau khi được làm rõ” – nguồn tin riêng cho biết cơ quan công an đã áp dụng chứng cứ điện tử để lập hồ sơ điều tra dấu hiệu liên quan của các nhà mạng trong đường dây đánh bạc do Phan Sào Nam cầm đầu.