Smartphone: iPhone 2018 sẽ là smartphone đầu tiên chạy chip 7nm
<