Smartphone: Thị trường smartphone dưới 10 triệu đồng cạnh tranh khốc liệt